Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

CYFROWA INTELIGENCJA – jak świadomie zbierać i korzystać z danych cyfrowych

„Umiejętność czytania nie oznacza bynajmniej, że zostaniemy krytykami światowych bestsellerów literackich… niemniej jednak, jest istotna gdybyśmy zechcieli aktywnie w tej krytyce uczestniczyć, pozostając opiniotwórczymi i uznawanymi w świecie.” – Paweł Juras, Sales & Business Development Manager, Packaging, Food & Beverage w Balluff.

 Taka refleksja, gdy w ostatnim czasie zastanawiałem się nad rolą cyfryzacji oraz koniecznością automatyzacji w produkcji żywności i napojów. Obszarów, w których nadal większość stanowi stary park maszynowy.Częstym pytaniem i wątpliwością pojawiającą się podczas bezpośrednich rozmów z Klientami sektora produkcji spożywczej jest:Czy zagadnienie cyfryzacji oraz podążanie w kierunku Przemysłu 4.0 dotyczy w ogóle wszystkich, czy jest dedykowane wyłącznie największym graczom na rynku. Szczególnie w MŚP, gdzie pojawiają się zarówno argumenty = wątpliwości zarówno finansowe, jak i technologiczne np.: „wszak te zaawansowane i futurystyczne rozwiązania 4.0 wymagają ogromnych nakładów finansowych, nie są dla nas (…)” itd.Warto bardzo jasno i konkretnie odpowiedzieć – idea Przemysłu 4.0, cyfryzacja, czy innowacyjna automatyzacja są dostępne i możliwe dla wszystkich i zdecydowanie każdy powinien rozważyć wykonanie pierwszego kroku związanego z zapewnieniem odpowiednich danych cyfrowych z maszyn, urządzeń, instalacji, aby w kolejnych krokach, w sposób mniej lub bardziej zaawansowany wykorzystać te dane do zarządzania procesami produkcyjnymi i podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Na szczęście coraz częściej mówi się o konieczności automatyzacji i cyfryzacji, szczególnie w ostatnim czasie, gdy dostęp do pracowników jest ograniczony, rotacja wzrasta i kluczowym staje się zapewnienie ciągłości produkcji. Tematyka ta towarzyszyła Nam podczas ubiegłorocznej edycji targów INTERPACK 2022 w Niemczech, kongresu OBALKO 2022 w Czechach i jest kontynuowana w tym roku w Polsce m. in. na kongresach i spotkaniach z producentami żywności, napojów oraz reprezentantami sektora opakowaniowego.Dodatkowo czerpiąc z informacji z raportów PMMI Business Intelligence: „Packaging and Predictive Maintenance” (01/2021) i „Key Challenges for Packaging and Processing Operations” (09/2021) oraz obserwowanych trendów dotyczących produkcji żywności i napojów, a także procesów pakowania i logistyki, możemy wskazać na potrzeby związane z predykcyjną strategią oraz inteligentnymi rozwiązaniami. A potrzeby te, jak łatwo zauważyć są bezpośrednio powiązane z koniecznością zbierania oraz umiejętnego wykorzystania danych procesowych i diagnostycznych. Condition MonitoringStrategia predykcyjna to możliwość monitorowania maszyny lub jej podzespołów i unikania nieplanowanych przestojów poprzez przewidywanie awarii maszyny i umożliwienie podjęcia działań zapobiegawczych. Najczęściej monitorowaniu poddawane są krytyczne zasoby i wyposażenie m.in. silniki, pompy, wentylatory, przekładnie, agregaty, a także coraz częściej napędy i ruchome elementy mechaniczne przy systemach transportujących i przenośnikach, czy wreszcie szafy elektryczne, gdzie niezbędne jest zapewnienie ciągłej cyrkulacji powietrza. Krytyczne z punktu widzenia zapewnienia ciągłości procesu produkcyjnego jest wykrywanie wszelkich anomali i wczesne, automatyczne powiadamianie o ich występowaniu. Jeśli do tego dołożymy możliwości personalizacji alarmów i przewidywania awarii, monitorowanie mediów i detekcję nieszczelności, detekcję zużycia narzędzi i oprzyrządowania oraz wykorzystanie danych diagnostycznych i procesowych z maszyn i urządzeń dla Lean Management/BI/AI otrzymamy potężne narzędzie do zwiększenia efektywności produkcji i opłacalności biznesu.Powyższe w sposób bezpośredni wspierają najnowsze rozwiązania stworzone przez Balluff: CMTK-Condition Monitoring Tool Kit. 

Przezbrojenia/zmiana i zarządzanie formatami [Format Change]Coraz większa różnorodność opakowań (materiałów i kształtów) i konieczność częstego dopasowania lub wymiany oprzyrządowania wymusza stosowanie bezpośrednio przez producentów maszyn rozwiązań wspierających identyfikację stosowanych narzędzi oraz automatyzację procesu zmiany formatu. W pracujących maszynach (End User) pojawia się konieczność doposażenia we wspomniane rozwiązania, minimalizując tym samym ilość nieplanowanych przestojów, awarii czy wydłużonego czasu dopasowania, uruchomienia i synchronizacji wszystkich elementów odpowiedzialnych za zapewnienie poprawnej pracy z danym opakowaniem.Mówimy tym samym zarówno o pojedynczych komponentach automatyki potwierdzających zamontowanie poprawnego oprzyrządowania i ustawienie właściwej pozycji, jak i kompletnym, elastycznym i indywidualnie dopasowywanym i, skalowalnym systemie Balluff Guided Changeover Solution [GCS] zawierającym warstwę hardware i software.Christoph Krombholz, kierownik ds. marketingu w firmie Loesch Verpackungstechnik GmbH (LoeschPack), mówi o korzyściach zamontowania systemu Change Part Detection bazującego na RFID Balluff w dwuetapowej owijarce LTM-DUO do pakowania tabliczek czekolady:„Maszyna do pakowania uruchamia się dopiero wtedy, gdy wszystkie podzespoły znajdą się we właściwym miejscu. To praktycznie wyklucza możliwość złego rozmieszczenia elementów”.Korzyścią dla użytkownika jest skrócenie czasu potrzebnego na przezbrojenie i zwiększenie elastyczności procesu zmiany formatu. Dodatkowo, poprzez częściową automatyzację i monitorowanie procesu przezbrajania, bezpośrednio wpływamy na eliminację strat produktowych, opakowaniowych, energii i mediów procesowych oraz skracamy czas trwania przezbrojenia i rozruchu maszyn. 

 

SMART sensorsDążenie do doskonałości operacyjnej, jak najwyższego wskaźnika OEE m.in. przez wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum przestojów, zapewnienie elastyczności i multifunkcjonalności maszyn, a tym samym wdrażanie predykcyjnej strategii wymaga dostarczania odpowiednich danych z maszyn i linii produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Rolę nośników tych danych przejmują dzisiaj m.in. inteligentne rozwiązania z obszaru technologii czujników.Przykładem są m.in. najnowsze czujniki Balluff, które poza standardową funkcjonalnością – detekcją obiektu, czy określeniem pozycji/położenia – dostarczają całą gamę informacji diagnostycznych i operacyjnych, tym samym redefiniują ich rolę w całym procesie produkcyjnym.  

Determinantami do podejmowania konkretnych działań i inwestycji będą w najbliższej przyszłości m. in. dynamicznie zmieniające się oczekiwania konsumentów i styl życia, nowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i oznaczania żywności, czy wreszcie wymogi związane ze sprawozdawczością przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym obowiązkowa publikacja (tzw. raportowanie niefinansowe), która musi zawierać informacje z trzech zakresów: Środowiskowego E (Environmental) – związanego ze środowiskiem naturalnym, Społecznego S (Social) – związanego z ludźmi, na których organizacja ma wpływ i Ładu Korporacyjnego G (Governance) – związanego z zarządzaniem.Implementacja rozwiązań GCS-Guided Changeover Solution, CMTK-Condition Monitoring Tool Kit, czy SMART sensors wpisuje się w działania związane z Taksonomią UE oraz dyrektywą CSRD (np. w obszarach: transformacji energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym, zapotrzebowaniem na wodę, pozostałymi zanieczyszczeniami, czy kwestiami społecznymi i pracowniczymi).Zachęcam zatem do czerpania z doświadczeń oraz dostępności specjalistów i branżowych ekspertów, którzy na nowe technologie patrzą przez pryzmat różnych obszarów przemysłu oraz obecnych trendów. „Umiejętność pozyskiwania odpowiednich danych z maszyn, urządzeń, instalacji nie oznacza bynajmniej, że z dnia na dzień stworzymy idealną Fabrykę Przyszłości i zostaniemy liderem cyfrowej transformacji… niemniej jednak, jest niezbędna gdybyśmy zechcieli aktywnie w tej transformacji uczestniczyć, pozostając – w swojej branży – opiniotwórczymi i uznawanymi w świecie.” 

 Balluff

www.balluff.pl

  

Paweł Juras

Sales & Business Development Manager, Packaging, Food & Beverage

Udostępnij