Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

3 obszary w których nawiewniki tekstylne pomagają zadbać o jakość mięsa

Eksperci z branży mięsnej wiedzą, że istnieje wiele czynników, które mają wpływ na jakość mięsa dostarczanego klientom. Efektywna dystrybucja powietrza w zakładach produkcji żywności jest nie tylko kluczem do optymalizacji warunków i zapewnienia bezpieczeństwa produktów, ale również do poprawy komfortu pracowników. Optymalny model rozpływu powietrza zapewnia idealną wydajność, tworząc jednocześnie komfortowe i zdrowe środowisko pracy.

Indywidualnie dobrane, precyzyjne modele nawiewu powietrza są szczególnie ważne w zastosowaniach chłodniczych, ponieważ właściwe rozprowadzenie powietrza poprawia jakość produktu i zwiększa rentowność firmy. Chłodnie w ubojniach dość często borykają się z kilkoma poważnymi problemami związanymi z dystrybucją chłodu; należą do nich modele dystrybucji powietrza, czas wychładzania i wydajność.
Gdy powietrze w wychładzalniach jest rozprowadzane w sposób nierównomierny, czasy schładzania tusz różnią się. Ma to wpływ na przebieg produkcji, temperatura niektórych tusz jest zbyt wysoka, podczas gdy inne osiągnęły już pożądaną temperaturę. To między innymi w takich przypadkach systemy dystrybucji powietrza oparte na tekstyliach wprowadzają dużą różnicę i generują oszczędności.

Skrócenie czasu równomiernego wychłodzenia o połowę
Wydajność czasowa jest kluczowym elementem sukcesu w branży przetwórstwa spożywczego. Tekstylny system dystrybucji powietrza skraca typowy 48-godzinny czas wychładzania o połowę w porównaniu do systemów konwencjonalnych. Zastosowanie indywidualnie zaprojektowanego systemu kanałów wykonanych z tkaniny z precyzyjnie dobranym modelem rozpływu powietrza pozwala uzyskać efektywne wychłodzenie w ciągu zaledwie 24 godzin.
Zastosowane w kanałach modele z kierunkowym przepływem powietrza wyrzucają zimne powietrze bezpośrednio na największą część tuszy, gdzie czas wychłodzenia jest najdłuższy.
Duża prędkość powietrza zwiększa efektywność chłodzenia, zaś różnica temperatur powoduje odprowadzenie większej ilości ciepła z tuszy na każdy dodatkowy [l/s] nadmuchanego powietrza. Duża gęstość powietrza wpływa na zwiększoną właściwą pojemność cieplną powietrza, co z kolei również wpływa na większe odprowadzanie ciepła.

Zapewnienie bezpieczeństwa produktów
Szybki proces wyrównywania temperatury poprawia jakość mięsa i bezpieczeństwo produktu. Szybkie schładzanie mięsa znacznie spowalnia rozwój bakterii wewnątrz tuszy. Niski gradient temperatury panujący w całym pomieszczeniu również przekłada się na większe bezpieczeństwo produktu.
Unikalne właściwości tekstyliów dają w tych warunkach dużą przewagę wyprodukowanym z nich nawiewnikom. Rozwiązania oparte o tkaniny antybakteryjne zapobiegają rozwojowi bakterii i innych mikroorganizmów wewnątrz kanałów, co z kolei zapobiega ich rozprzestrzenianiu się na produkty mięsne z systemów dystrybucji powietrza.

Obniżenie rachunków za energię i wsparcie dla pracowników
Skrócenie czasu schładzania poubojowego tuszy jest idealnym rozwiązaniem. Indywidualnie dobrany system rozpraszania powietrza zużywa znacznie mniej energii niż konwencjonalny proces chłodzenia oraz zapewnia wyraźnie krótszy czas schładzania.
Systemy kanałów tekstylnych są zaprojektowane zupełnie inaczej niż systemy konwencjonalne. Zamiast obliczać spadki ciśnienia i dobierać jednostki na podstawie tych obliczeń, nasi inżynierowie skupiają się na dopasowaniu dostępnego ciśnienia statycznego. Osiąga się to poprzez staranny dobór przepuszczalności tkaniny lub mikroperforacji oraz zastosowanie odpowiednich dysz lub otworów w oparciu o modele przepływu stosowane w systemie. Generalnie projektujemy nasze systemy na ciśnienie statyczne wynoszące co najmniej 60 Pa i maksymalnie 150 Pa. Przekroczenie progu 150 Pa skutkowałoby niepotrzebnymi stratami energii. Utrzymując niższe ciśnienia statyczne, można osiągnąć znaczną redukcję zużycia energii. Optymalnie zaprojektowany system HVAC zapewnia komfortowe środowisko pracy, minimalizuje wahania temperatury oraz zwiększa wydajność operacyjną i jakość produktu w zakładach przetwórstwa mięsnego. Również pracownicy z pewnością odczują różnicę między rozwiązaniami opartymi na tekstyliach a konwencjonalnymi systemami dystrybucji powietrza. Indywidualnie dobrane systemy tekstylne nie tworzą przeciągów i zimnych stref, dzięki czemu od razu rośnie poziom komfortu pracy. Systemy tkaninowe w znacznym stopniu ograniczają problemy zdrowotne pracowników, a tym samym zmniejszają ich nieobecność w pracy.
Tekstylne systemy dystrybucji powietrza to dziś doskonała alternatywa dla przemysłu spożywczego i nie tylko. Bazując na inżynierii wartości pomagają w spełnianiu coraz wyższych wymagań sanitarnych, tworzą warunki do lepszego samopoczucia pracowników i pomagają optymalizować procesy technologiczne. Są lekkie, proste w zastosowaniu i łatwo dostępne – dlatego zdobywają na świecie coraz większą popularność.

Zapraszamy na case study
FabricAir od dekad udowadnia, że rozwiązania tekstylne są równie żywotne co kanały metalowe, dlatego zapraszamy Państwa do wirtualnej wycieczki u jednego z największych w Europie eksporterów wieprzowiny Danish Crown z siedzibą w Blans w Danii. Rozwiązania FabricAir zapewniają tam doskonałą dystrybucję powietrza w każdym pomieszczeniu tego zakładu przetwórstwa mięsnego i robią to nieprzerwanie. Link do filmu pod artykułem.
Nawiewniki FabricAir znajdziemy tam w wychładzalniach, w chłodniach ze stanowiskami roboczymi, salach szkoleniowych a nawet na stołówce, wiszą tam od prawie 40 lat i są okresowo zdejmowane tylko w celu wyprania.
Rozwiązania tekstylne FabricAir rozwiązują problem kondensacji, z którą wiąże się ryzyko powstawania środowiska dogodnego do gromadzenia się bakterii, jak i powstawania korozji w przypadku konwencjonalnych rozwiązań metalowych.

W pomieszczeniach w których pracownicy rozbierają tusze, nawiewniki FabricAir eliminują ryzyko powstawania niepożądanych przeciągów i nieprzyjemnego uczucia punktowego nawiewu zimnego powietrza.
Rozwiązania tekstylne, nie ograniczają się do zastosowań chłodniczych, można je stosować wszędzie tam gdzie mają zastosowanie odkryte kanały blaszane. Zastosowanie ich przynosi komfort powietrzny i temperaturowy użytkownikom pomieszczeń a dla właścicieli i zarządców wymierne oszczędności w obszarze kosztów eksploatacji.

Krzysztof Hajduk
Country Manager
FabricAir

Po więcej inspiracji zapraszamy na naszą stronę:
www.fabricair.pl

Link do filmu:
https://vimeo.com/266098108

Udostępnij