Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Notowania – rynek mięsa

TENDENCJE CENOWE w dniach 13–19 marca 2023 r.

Ceny zakupu żywca wieprzowego
W dniach 13–19.03.2023 r. w zakładach monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wzrosła cena zakupu żywca wieprzowego. Dostawcom za świnie rzeźne płacono przeciętnie 8,35 zł/kg, o 1,5% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 1% więcej niż przed miesiącem. Żywiec ten był o 23% droższy niż w analogicznym tygodniu 2022 r. W Unii Europejskiej (dane KE) średnia cena świń rzeźnych klasy E ukształtowała się na poziomie 230,67 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był o 4,5% droższy niż przed miesiącem oraz o 31% droższy niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 232,64 EUR/100 kg i była o 1% wyższa od średniej ceny w UE. Wyższe niż w Polsce ceny za żywiec uzyskiwali dostawcy m.in. z Francji (o 7%), Niemiec (o 2%) i Hiszpanii (o 3%), a niższe – m.in. z Danii (o 23%) i Niderlandów (o 10%).

Ceny zbytu mięsa wieprzowego
W ślad za wzrostem cen w skupie drożało mięso wieprzowe. W trzecim tygodniu marca 2023 r. półtusze wieprzowe zbywano średnio po 12,05 zł/kg, o 6 gr/kg drożej niż w poprzednim tygodniu i o 1% drożej niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem półtusze podrożały o 13%.

Ceny zakupu żywca wołowego
Krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali przeciętnie 10,92 zł/kg wobec 10,91 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była o 2% wyższa niż przed miesiącem oraz o 4% wyższa niż w analogicznym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego
Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajkówdo 2 lat sprzedawano średnio po 21,61 zł/kg, o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale nieco (o 0,3%) taniej niż przed miesiącem. Ćwierćtusze wołowe były o 4% droższe niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego
W trzecim tygodniu marca br. krajowi dostawcy za kurczęta brojlery uzyskiwali przeciętnie 5,84 zł/kg, nieco (o 2 gr/kg) mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% więcej niż przed miesiącem. Cena indyków średnio wyniosła 8,92 zł/kg i była nieznacznie niższa niż tydzień i miesiąc wcześniej, odpowiednio o 2 gr/kg i o 1 gr/kg. Kaczki brojlery skupowano po 7,70 zł/kg. Była to cena zbliżona do notowanej w poprzednim tygodniu, ale o 1% niższa niż przed miesiącem. Kurczęta brojlery były droższe niż przed rokiem o 12%, indyki – o 24%, a kaczki brojlery – o 19%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego
Tuszki kurcząt patroszonych z szyjami zbywano średnio po 9,33 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 3% drożej niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były o 6% tańsze niż w analogicznym tygodniu 2022 r. Cena tuszek indyków patroszonych ukształtowała się na poziomie 14,82 zł/kg, o 1% niższym niż w poprzednim tygodniu i o 4% niższym niż miesiąc wcześniej. Tuszki indyków były o 19% droższe niż przed rokiem.

RYNEK MIĘSA Z INDYKÓW W POLSCE
Polska zaliczana jest do wiodących producentów indyków w Unii Europejskiej. W 2021 r. była drugim, po Niemczech producentem tego asortymentu. Mięso indycze jest najmniej kaloryczne ze wszystkich gatunków mięsa drobiowego. Posiada cenione właściwości dietetyczne – zawiera magnez, fosfor, niewielkie ilości witamin z grupy B oraz witaminę PP. Ponadto ma bardzo delikatną strukturę i niską zawartość tłuszczu śródmięśniowego. Krajowa produkcja mięsa indyczego kształtuje się na poziomie około 360–406 tys. ton i skoncentrowana jest głównie w woj. warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, na które łącznie przypada około 57% pogłowia indyków, a także w woj. lubuskim (15%) i mazowieckim (10%). Pod względem wolumenu mięso indycze, zaraz po mięsie z kurcząt, stanowi 13% udział w strukturze polskiego eksportu mięsa drobiowego. W 2022 r. za granicę sprzedano 202 tys. ton mięsa indyczego. Głównymi odbiorcami były kraje UE, m.in.: Niemcy (67 tys. ton, 33%), Hiszpania (20 tys. ton, 10%), Czechy (13 tys. ton, 7%), Włochy i Francja (po 9 tys. ton, po 5%). Poza UE mięso indycze eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii (10 tys. ton, 5%) i Republiki Demokratycznej Konga (6 tys. ton, 3%).

źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Udostępnij