Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Sytuacja eksportowa branży mięsnej w okresie styczeń-listopad 2022 r.

Polska jest znaczącym unijnym producentem mięsa i ważnym jego eksporterem. W 2021 r. utrzymanie wiodącej pozycji w eksporcie produktów mięsnych (pierwsze miejsce w UE w eksporcie drobiu, trzecie – w eksporcie wołowiny oraz szóste – wieprzowiny) miało odzwierciedlenie w wynikach polskiego eksportu. W okresie styczeń-listopad 2022 r. łączne przychody z polskiego eksportu produktów mięsnych wzrosły o 38% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., do 8,9 mld euro, co stanowiło 20% w strukturze towarowej eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski.

Nadmierna ilość wycieku
cieplnego w postaci galarety,
często łatwo rozpłynniającej się

KONSERWY. Konserwy sterylizowane. Przyczyny powstawania: Możliwości zapobiegania: Charakterystyka odchyleniaPrzy produkcji wyrobów tłuszczowych sterylizowanych z surowców nieobrabianych termicznie istotny jest dobór składników surowcowych, których ilość i wzajemne proporcje decydują o jakości wyrobu gotowego. Gwarancję dobrej jakości produktu, z ograniczoną ilością wycieku…